top of page

 NÁJOMNÉ BYTY - Dobrá Niva 

 Domov pre všetkých bývanie pre vás 

REALIZÁCIA:​ 

LOKALITA:

Dobrá Niva

OD 2016

Realizácia

Vizualizácia

Video prezentácia

Poloha

Uvedomujeme si základné potreby občanov medzi ktoré patrí najmä bývanie. Preto sme zrekonštruovali nefunkčné budovy na ulici K.Nálepku v Dobrej Nive a zmenili ich účel využitia na nájomné obecné byty. Týmto projektom sme chceli nadviazať na predchádzajúcu výstavbu v tejto zóne a následne úspešne uzavrieť túto priestorovo ucelenú oblasť obce. Prestavbou sme vybudovali 35 zariadených nájomných bytov, ktoré prešli do vlastníctva obce bez jej finančnej spoluúčasti. Kúpna cena bola vyplatená z prostriedkov úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVaRR.


Súčasťou prestavby bolo aj vybudovanie kompletnej infraštruktúry, a to novej
cesty, inžinierskych prípojok či parkoviska. Všetko „na kľúč“ zrealizované od schválenia obecným zastupiteľstvom až po zabezpečenie financovania pre obec samotnú.

logo-skgbc.png
logo-alliance-blue.png
bottom of page