top of page

KRD AREA PROJECT

350 000 | BRATISLAVA

POSLEDNÁ VEĽKÁ LOKALITA TAK BLÍZKO CENTRA S JEDINEČNÝM SVAHOVITÝM TERÉNOM POD LESOM.

Hlavnými partnermi sú:

Certifikačné autority:

- Slovensko, krajina v strede Európy

- Zdravý hospodársky rast

- Člen eurozóny a ekonomický partner

   západoeurópskych krajín

- Stabilný rating Slovenska

- Hlavné mesto Slovenskej republiky

- Ekonomické centrum krajiny

- Najbohatší región v Európe

- Stabilný realitný trh

Investičný zámer

Bývanie pre 2 600 rodín v štandarde 20. rokov 21. stor.

- kompletné zázemie

- celková zastavanosť 72 000 m²

- obchodné priestory  42 000 m²

- občianska vybavenosť

- moderná zóna

- ucelené riešenie

- inteligentné budovy

- zelený štandard /LEED, BREAM/

Územný plán Bratislavy

Lokalita je určená na:

 

Bytovú zástavbu

- vytváranie mestotvorných sídliskových štruktúr

- modelovanie modernej siluety mesta

Polyfunkčnú zástavbu

- budovanie občianskej vybavenosti

- budovanie obchodných priestorov

- zástavbu spoločných priestranstiev

- budovanie spoločných námestí

- výstavba parkov a zelených cezúr

Finančné ukazovatele

FINANČNÝ UKAZOVATEĽ = I. ETAPA / CELÝ PROJEKT

 

 

• CELKOVÉ TRŽBY = 41 M EUR / 334 M EUR

• CELKOVÁ RENTABILITA Z PREDAJA =  39 % / 38 %

 

• ROČNÝ VÝNOS Z PREDAJA = 7,8 % / 3,8 %

 

• ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA = 9 M EUR / 44 M EUR

 

• VNÚTORNÁ MIERA NÁVRATNOSTI = 42,4 % / 31,7 %

 

• PRIEMERNÁ RENTABILITA VLASTNÝCH ZDROJOV = 53 % / 25 %

Formy financovania

BEZPEČNOSŤ INVESTÍCIE / STABILNÉ VÝNOSY

- Vysoké výnosy s variabilnými splatnosťami

- Kvalitné zabezpečenie

 

Podiely v spoločnosti

 

- Možnosť spolurozhodovať

- Dlhodobý a stabilný profit

 

Bankové financovanie

 

- Optimálne vyváženie súkromného kapitálu

- Lacné a dostupné peniaze

Predajné miesta

- Bratislava

   sídlo: Asid a.s. Pribišova 47, 841 05 Bratislava - SR

- Viedeň:

   sídlo: Auditor GmbH, Oppolzergasse 6, 1010 Viedeň - AT

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU

logo-skgbc.png
logo-alliance-blue.png
bottom of page