ZÁVADA 

 NÁJOMNÉ BYTY 

REALIZÁCIA:​ 

LOKALITA:

2015

Závada

Po dohode s obecným zastupiteľstvom v obci Závada pri Topoľčanoch sme odkúpili Základnú školu, ktorá sa už niekoľko rokov nevyužívala a teda chátrala. Táto
budova na začiatku obce sa pod našimi rukami zmenila na nájomné obecné byty.


Prestavbou sme vybudovali 10 zariadených nájomných bytov, ktoré prešli do vlastníctva obce bez jej finančnej spoluúčasti. Kúpna cena bola vyplatená z prostriedkov úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVaRR.


Súčasťou prestavby bolo taktiež vybudovanie kompletnej infraštruktúry, a to novej cesty, inžinierskych prípojok či parkoviska. Všetko kompletne zrealizované od schválenia obecným zastupiteľstvom až po zabezpečenie financovania pre obec samotnú.

Poloha

1/7
logo-skgbc.png
logo-alliance-blue.png