top of page
facebook.png

„ÚSPECH JE KOLEKTÍVNYM

CIEĽOM A KVALITA

DOMINUJÚCIM PROSTRIEDKOM

PRI NAPREDOVANÍ CELEJ

SPOLOČNOSTI.“

                                            RED

SERVICES
Development

​Spoločnosť zahŕňa komplexný management výstavby objektov. Naša činnosť spočíva v plánovaní, organizácii, realizácii a kontrole všetkých aktivít spoločnosti. Máme záujem tvoriť projekty, ktoré naplnia predstavu investora o ideálnom bývaní čí podnikaní a vytvárať nové príležitosti pre našich klientov, navrhovať a riadiť lokality zakomponované do prostredia.

Real Estate

Kompletné realitné služby­, kúpa, predaj, prenájom a právne porad. (zabezpečujeme prípravu kompletnej zml. dokumentácie, sprostredkujeme úkony na katastri nehnuteľností, notárske úkony). Momentálne máme v ponuke viacero nehnuteľností. V prípade informácií či záujmu o nejakú nehnuteľnosť nás kontaktujte.

Investment

Ponúkame investičnú a obchodnú spoluprácu. Zameriavame sa na strategické investície do alter. zdrojov energie, developerskú činnosť v oblasti rezidenčných nehnuteľností, stavebníctva, výroby a predaja na ďalšie aktivity. Investujte svoje aktíva priamo do nehnuteľností firmy, majetkových účastí, alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností.

ABOUT
Město

O spoločnosti

KOORDINÁCIA | KONTROLA | KVALITA

O spoločnosti:

Minulosť a súčasnosť:

Akciová spoločnosť RED vznikla v roku 1997 pod obchodným menom I.B.TE. Slovakia, spol. s r. o. /ďalej len RED/ a počas celej svojej existencie sme stabilným partnerom pre obchodný styk. Svoje podnikateľské aktivity sme spočiatku orientovali výlučne na dovoz a obchod so stavebnými materiálmi, neskôr sa RED stala materskou bunkou celej skupiny spoločností, ktoré majú rozmanitú škálu podnikateľských aktivít.

 

V dcérskom portfóliu sa nachádza reklamná agentúra, stavebné firmy, zámočnícka výroba a najmä široká sieť developerských projektov. Na základe výraznej narastajúcej dominancie developerskej činnosti sa vyprofiloval aj názov firmy RED - REAL ESTATE DEVELOPMENT. Rýchly nárast objemu developerských príležitostí v našom portfóliu vytvoril prirodzenú požiadavku na co-financovanie vlastných zdrojov, čím sa vytvoril nový segment - investovanie. 

 

Dnes pasívne ovládame portfólio dcérskych spoločností, okrem tých, ktoré sa zaoberajú developmentom, kde sme 100%-ne aktívni. Máme za sebou viaceré ukončené projekty odovzdané do užívania, pričom sme takto získali potrebné skúsenosti, ktoré aplikujeme pri nových ambicióznejších výzvach.

 

Postupným profilovaním a špecializáciou na development a výstavbu rezidenčných budov nabrala spoločnosť skúsenosti a dnes disponujeme vlastným projektovým a manažérskym tímom a širokým okruhom konzultantov a spolupracujúcich firiem.

 

Ako moderná a dynamická spoločnosť pociťujeme potreby prispôsobovať sa súčasným požiadavkám zákazníka a preto inovujeme svoje vnútorné procesy. Teraz sa už ako vyprofilovaná spoločnosť sústreďujeme výlučne na získavanie nových developerských projektov. Doterajšie úspešné akvizície nám už teraz priniesli do nášho portfólia prevádzkové objekty, ktoré spravujeme, prenajímame, či využívame na našu bežnú prevádzkovú činnosť.

Prelom a definitívne zacielenie, a to na sektor nájomného bývania, nám priniesla  až spolupráca s novým partnerom – Štátnym fondom rozvoja bývania /ďalej len ŠFRB/. Vďaka tejto kooperácií sme do firemného zázemia získali objemné zákazky spolu aj s úplnou stabilitou, keďže ide o spoluprácu s verejnou správou, ktorá je istotou pre priehľadné obchodovanie. Spočiatku sa jednalo o stavebné zákazky v segmente obnovy bytových domov. No väčším úspechom bolo až uzatvorenie zmlúv so samosprávami o výstavbe nájomných bytových domov financovaných práve zo ŠFRB. Ambíciou ŠFRB je z veľkej časti poskytnúť nové bývanie pre ľudí, ktorí nebudú zaťažení úvermi, pri ktorých musia založiť nehnuteľnosť. Dopyt po nájomných bytoch má stále stúpajúci trend a je nevyhnutným riešením bytovej otázky, a to nielen pre samosprávy, ale aj pre právnické osoby (developerov), ktorí majú víziu uplatnenia sa na realitnom trhu aj v budúcnosti.

 

Dlhodobá vízia RED je stať sa uznávaným lídrom v developmente nájomného bývania a vybudovať  vlastný realitný fond.

Počas celého vývoja RED vždy išlo o postupné zisťovanie logických potrieb, ktoré zabezpečia realizáciu predstáv podľa dopytu trhu, ako aj investorov. Pre zaistenie, ako aj následný rozvoj našej efektivity vieme, že platí, že vzájomná a korektná spolupráca je najdôležitejšia. Preto sme pripravení prijať každú výzvu, ktorá nás a naše služby posúva dopredu. Niekoľkoročné skúsenosti manažmentu jednoznačne dokladujú absolútnu dôležitosť jedného významného faktora – koordinácie. Koordinácia je alfou a omegou úspechu v developmente, čím sa celá naša spoločnosť riadi. Na základe správnej, včasnej a logickej koordinácie dokážeme vytvoriť pre klienta pridanú hodnotu. Každé  aj dobre skoordinované dielo potrebuje neustálu kontrolu. Táto nevyhnutná činnosť je rovnako podstatným fundamentom na dosiahnutie požadovaného cieľa, ktorým je kvalita. Takto sme si osvojili aj náš slogan - KOORDINÁCIA, KONTROLA, KVALITA, a to presne v tejto postupnosti.

V rámci poskytovania služieb sa riadime zásadami a metodikou certifikátov kvality ISO 9001, systém manažérstva kvality, ISO 14001, systém environmentálneho manažérstva, ISO 18001, Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Cieľom RED je produkovať kvalitné projekty s optimálnymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi a so zaujímavými výnosmi pre našich investorov.

1997

na trhu sme
viac ako 20 rokov

1

čo je u náš na prvom mieste? Udržateľnosť. Tvoríme trvalo udržateľné hodnoty.

100tisc m²

plocha projektu
v príprave
PROJECTS

Naše projekty

  NOVÉ ZÁHRADY DETVA     

    Vyrobný areál Termokov - Pod. Biskupice       

       Business centrum Pribišova - Karlova Ves    

     REZIDENCIA KALVÁRKA  

Nadstavba Nová Fončorda - B. Bystrica

CLIENTS

Partneri

Weber_RGB.png
stiahnuť (2)(1).png
1200px-REHAU_Logo_sRGB_01.svg.png
Glassolutions_Logo_0.png
logo_isotra.png
CONTACT

KONTAKT

Dotazy

Ak máte akékoľvek otázky, alebo odporúčania, volajte: +421 2/20 75 80 35 alebo vyplňte nasledujúci formulár.

Úspešné! Správa poslaná.

Office

BUSINESS CENTRUM PRIBIŠOVA_BCP

Pribišova 47

841 05 Bratislava

Karlova Ves - Dlhé Diely

office@red.expert

Tel: +421 2/20 75 80 35

Zamestnanie

Ak chcete byť súčasťou tímu RED pošlite Vaše CV na adresu: people@red.expert

+421 2/20 75 80 35
logo-skgbc.png
logo-alliance-blue.png
bottom of page