INVESTORI 

Ekonomický prehľad spoločnosti

TRŽBY                                               3,1 M EUR

ZISK (VH)                                         60tis. EUR

Vlastné imanie (Aktíva - Záväzky)     1,6 M EUR

Aktíva            spolu                          2,7 M EUR

                      dlhodobé                   2,6 M EUR

Poloha

© 2017 by design Red Expert Team 

Member of: